https3A2F2Fdreamgalaxy.substack.com2Ftwitter2Fsubscribe card The Pearl Dream Inc

Nieuw onderzoek werpt licht op de impact van huisvesting op het welzijn van studenten in Nederland en Europa

Een oproep om te investeren in programma’s voor geestelijke gezondheidszorg, inclusieve huisvesting en ondersteunende omgevingen die het welzijn en de veerkracht van studenten bevorderen.”

— Kelly-anne Watson, Managing Director – The Class Foundation

AMSTERDAM, THE NETHERLANDS, September 6, 2023/EINPresswire.com/ — Het baanbrekende onderzoek Student Living Monitor (SLM), uitgevoerd door The Class Foundation, heeft nieuwe inzichten naar voren gebracht over de impact van huisvesting op het welzijn van studenten in heel Europa, waaronder Nederland. Met deelname uit 40 landen en meer dan 3.300 studenten, wijst dit uitgebreide onderzoek op het ingewikkelde verband tussen woonomgevingen en geestelijke gezondheid.

Het onderzoek baseerde zich op de Mental Health Inventory Index 5 (MHI-5), een internationaal erkend en uitgebreid gedocumenteerd instrument dat welzijn meet op een schaal van 0 tot 100. Scores boven de 60 duiden op een goede geestelijke gezondheid en optimaal welzijn.

De gemiddelde MHI-5 score voor de respondenten uit de 40 Europese landen is 57. Deze score ligt net onder de benchmarkscore van 60. Dit duidt erop dat de ondervraagden uit deze landen gemiddeld een score hebben voor geestelijke gezondheid die aan de onderkant van het spectrum ligt dat geassocieerd wordt met een goede geestelijke gezondheid.

De MHI-5 score voor studenten die in Nederland wonen is 58,3. Hoewel deze score iets boven het EU-gemiddelde ligt, is het nog steeds lager dan de MHI-5 benchmarkscore van 60, wat aangeeft dat er dringend aandacht moet worden besteed aan de volgende beleidsontwikkelingsgebieden die in het rapport worden genoemd:

1. Beschikbaarheid en keuze: Studenten de mogelijkheid bieden m hun huisvesting te kiezen verhoogt hun geluk aanzienlijk. Beperkte keuzes zijn vaak het gevolg van woningnood, dus het vergroten van de beschikbare keuzemogelijkheden is essentieel, waarbij specifiek gelet moet worden op passende huisvesting.

2. Betrokkenheid voor welzijn: Studenten die actief deelnemen aan community activiteiten voelen zich gelukkiger. Gemeenschappelijke ruimten voor sociale interactie en fysieke activiteiten, zoals gyms en buitenruimtes, bevorderen het gemeenschapsgevoel en dragen positief bij aan het welzijn van studenten.

3. Inclusieve gemeenschap: Diverse groepen studenten hebben ondersteuning op maat nodig. Studenten met een niet-traditionele achtergrond hebben specifieke hulp nodig om zich betrokken en gesteund te voelen.

4. Het aanbieden van geestelijke gezondheidszorg kan het welzijn van niet-traditionele studenten bevorderen en helpen hun specifieke uitdagingen aan te pakken. Gerichte ondersteuning: Studenten met financiële beperkingen ervaren een minder goede geestelijke gezondheid. Het aanbieden van beurzen en hen informeren over beschikbar ondersteuning is van cruciaal belang. Diensten voor geestelijke gezondheidszorg moeten worden uitgebreid en gemakkelijk toegankelijk worden gemaakt, vooral omdat studenten met een minder goede geestelijke gezondheid hier het meest gebruik van maken.

Een van de meest opmerkelijke bevindingen uit dit onderzoek wijst op aanzienlijke ongelijkheid in de beoordeling van de geestelijke gezondheid op basis van het type huisvesting. Studenten die in een speciaal gebouwde studentenwoning (PBSA, Purpose-Built Student Accommodation) wonen, rapporteerden een opvallend hogere gemiddelde score van 57,6 op de MHI-5 schaal, terwijl hun tegenhangers die thuis of in een huurwoning wonen een lagere score van 52,4 hadden, wat een aanzienlijk verschil van 5,2 punten betekent. Deze over het algemeen lage welzijnsscores benadrukken het belang van geestelijke gezondheidszorg binnen de PBSA-sector en andere vormen van studentenhuisvesting.

Verder bracht het onderzoek de obstakels aan het licht waar studenten met een niet-traditionele achtergrond, waaronder seksuele en etnische minderheden, tegenaan lopen. Studenten met een niet-traditionele achtergrond noteerden een gemiddelde MHI-5 beoordeling van 43,2, aanzienlijk lager met 13,6 punten vergeleken met studenten zonder een dergelijke achtergrond (60,6). Dit onderstreept de urgentie van gerichte interventies en verbeterde ondersteuningssystemen voor studenten die te maken hebben met unieke uitdagingen die samenhangen met hun identiteit en achtergrond.

De gedetailleerde analyse op landenniveau van het onderzoek onthulde aanzienlijke verschillen in de geestelijke gezondheid van studenten over heel Europa en biedt een waardevolle bron voor onderwijsinstellingen, beleidsmakers, huisvesters en andere belanghebbenden die zich inzetten voor het verbeteren van het welzijn van studenten in het hoger onderwijs.

Bovendien biedt het verbeterde inzicht in factoren die verband houden met een verminderde geestelijke gezondheid en de factoren die het mentale welzijn kunnen verbeteren een belangrijke basis voor het ontwikkelen van doelgerichte strategieën en interventies. Deze maatregelen zijn er niet alleen op gericht om een slechte geestelijke gezondheid te voorkomen, maar ook om ervoor te zorgen dat ondersteuning op maat direct beschikbaar is voor studenten die een hoger risico lopen.

“Als gepassioneerde beheerders van studentenaccommodaties in Nederland, zet Student Experience zich volledig in voor het verbeteren van het algehele welzijn van onze bewoners. Onze toewijding gaat verder dan het louter bieden van onderdak; we streven ernaar om bruisende gemeenschappen te cultiveren die een gevoel van saamhorigheid en samenwerking koesteren. Om die reden omarmen we het initiatief van de Student Living Monitor, dat de verbanden tussen leefomstandigheden en welzijn onderzoekt. Samen met SLM hebben we de ambitie om een transformerende woonervaring te creëren voor onze dierbare bewoners, waardoor hun tijd bij Student Experience een onvergetelijk en bijzonder hoofdstuk in hun leven wordt.” zegt Jan Benschop, Director, Student Experience

Samenvattend heeft het SLM-onderzoek de impact van accommodatie op het welzijn en de ervaring van studenten aangetoond. Het benadrukt het belang van niet alleen de fysieke woonruimtes, maar ook van het gemeenschapsgevoel, inclusiviteit en ondersteuning op maat voor de geestelijke gezondheid van studenten en hun algehele ervaring in het hoger onderwijs.

John Appiah
The Class Foundation
john@theclassfoundation.com
Visit us on social media:
LinkedIn
Other

article The Pearl Dream Inc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *